Super Telephoto 2/3"EFP SDTV Lens
Model: J35ex15B IASD
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 90 ngày

 - Zoom Ratio: 35x
 - Built-in Extender: 2.0x
 - Range of Focal Length (with Extender): 15~525mm; 30~1050mm (2.0x)
  
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang