Telephoto 2/3 inch ENG lens 2x extender with ergonomic digital servo, Quick Zoom,and inner focus.
Model: XA20sx8.5BERM
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 45 ngày

Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang