Telephoto 2/3 inch HD Handheld Zoom Lens with Motor Drive
Model: XA20SX8.5BMD
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 60 ngày

Tính năng:
    8.5-170mm Focal Length
    20x Zoom Ratio for 2/3" Sensors
    Maximum Aperture f/1.8 at 8.5-113mm
    Maximum Aperture f/2.7 at 170mm
    Set up for Full Servo Remote Control
    QuickZoom and Innerfocus
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang