Chân camera bằng sợi carbon loai 3 chia khả năng chịu tải 32kg
Model: Reach Plus 4 KIT (CF)
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 45 ngày

 - Weight: 11.2kg
 - Max Payload: 32kg
 - Height Range: 81-180mm
 - Bowl Diameter: 100mm
 - Transport Length: 97cm
 - Counterbalance: 0-7 steps
 - Sliding range-plate: 120mm
 - Grades of tilt drag: 0-7
 - Grades of pan drag: 0-7
 - Tilt range: -75°/+90°
 - Tripod fitting:  100mm
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang