17" - 3G/HD/SD-SDI - Desktop Solution Reference Monitor in 1080p
Model: TLM-170P
Giá bán: Call để có giá tốt
Đặt hàng trước 30 ngày

 - Resolution: 1920×1080
 - Tally: Bi-Color live (red) or cued (amber) source
 - Video Inputs: 2x HDMI, 2x 3G/HD/SD-SDI, 1x Component YUV, 2x Composite Video
 - Loop Through: 1x 3G/HD/SD-SDI, 2x Composite Video
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang