Màn hình chuyên dùng 21.5" có kiểm tra Waveform HDSDI/HDMI, 1920*1080
Model: S-1221F
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 45 ngày

Tính năng:
    21.5" LCD, 1920x1080 full HD, 1000:1 contrast, 170° viewing angle
    HD/SD-SDI & HDMI input and loop through output, and CVBS input
    HDMI converted to HD/SD-SDI output
    Waveform - Y/Cb/Cr, R/G/B, and full scale (SDI & HDMI)
    Vector scope (SDI & HDMI)
    Histogram -R/G/B (SDI & HDMI)
    SDI 16-ch / HDMI 2-ch embedded audio meter display
    SDI/HDMI embedded audio output via 3.5mm earphone or speaker
    SDI timecode display
    Peaking focus assist (SDI & HDMI)
    False colour (SDI & HDMI)
    Zebra stripes (SDI & HDMI)
    Blue only (SDI & HDMI)
    Internal 100% colourbar (SDI & HDMI)
    Underscan / Overscan, safety mark
    Image flip
    TALLY light
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang