Cáp Viewfinder cho các loại Shoulder-mount Panasonic cameras với màn hình
Model: BT-CS910G
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 60 ngày

Cáp Panasonic BTCS910 Viewfinder Cable cho phép dùng chung màn hình BTLH910 9" (23cm) LCD Production Monitor với các camera loại vác vai chuyên nghiệp của Panasonic. Nó cho phép hiển thị các hình ảnh đang được camera thu vào trên monitor.
    - Dùng chung với màn hình BTLH910 9" (23cm) LCD Production Monitor
    - Cho phép dùng BTLH910 với các camera HD shoulder-mount cameras
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang