DMX Kit cho Standard 1X1 with Metal Housings, RingLite Mini and MiniPlus Fixtures Contains 1-DMX Module (DMX) and 1-RJ45 Ethernet Cable to RJ45 (DMXEC)
Model: LPDMX
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 90 ngày

Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang