Ðèn LED Fresnel 9"
Model: Sola 9
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 90 ngày

 - Color Temperature: Daylight balanced
 - Beam Angle: 54° to 15°
 - Fresnel Lens: 9” / 22.86cm
 - Size: 12.5L x 16.25 x 19” / 31.75 x 41.28 x 48.26cm
 - Weight: Weight: 16.6 lbs / 7.53kg
 - Maximum Power Draw: 190W
 - Power Requirements: 100-240V
 - Power Supply: Power Supply: AC/DC 120-240VAC

  
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang