Ðĩa Blu-ray 50Gb, tốc độ 2X có thể ghi xoá
Model: LM-BE50DE
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 30 ngày

   Data Capacity                         25Gb
   Recording Speed                    1x - 2x
   Disc Type( Layer)                   Single Layer
   Single Side                            Yes
   Case/Cartridge Type               Full - size jewel case
   Country of Origin                    Made in Japan
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang