Kingmax CF card - 8Gb
Model: Kingmax CF card - 8Gb
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 30 ngày

Memory Capacity
Direct File Types Supported
Data Transfer Rate
Data Transfer Rate
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang