On2 VP6 (Adobe Flash 8) live broadcast (streaming) module. Simultaneous archiving to files while streaming
Model: Flash VP6 Live Encoder
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 45 ngày

Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang