Chức Năng Duyệt cho MasterPlay On-Air
Model: Approval
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 15 ngày

- Chỉ phát những chương trình đã được duyệt. Tự động biết bỏ qua chương trình chưa được duyệt.
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang