Chức năng tự động dự phòng dữ liệu cho MasterPlay On-Air
Model: File Prefetch
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 15 ngày

- Chức năng hỗ trợ tạo bản sao dự phòng tự động , để đảm bảo hệ thống phát sóng vẫn phát liên tục dù hệ thống mạng hay server trung tâm, ổ lưu trữ video trung tâm có trục trặc kỹ thuật.
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang