Lựa Chọn Ðiều Khiển Ðầu VCR cho MasterPlay On-Air
Model: VCR Control
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 15 ngày

- Cùng lúc điêu khiển nhiều VCR. Điều khiển chuyển mạch tự động giữa các VCR của nhiều hãng khác nhau.
- Cho phép chuyển mạch trễ và quản lý pre-roll VCR.
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang