Lựa Chọn Ðiều Khiển Bộ Cấy Logo hay Chạy Chữ Tự Ðộng cho MasterPlay On-Air
Model: Control Additional Overlay
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 15 ngày

- Cho phép điều khiển thiết bị chạy logo, chạy chữ, hình ảnh đồ họa động và tĩnh, đồng hồ bên ngoài thông qua serial port hay IP.
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang