Lựa Chọn Ðiều Khiển Bộ Ðịnh Hướng Tín Hiệu Router cho MasterPlay On-Air
Model: Router Control
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 15 ngày

- Điều khiển nhiều bộ định hướng tín hiệu router và không giới hạn các điểm kết nối.  Tự động chuyển mạch router khi chuyển đổi chương trình, chuyển đổi tín hiệu từ VTR, Vệ tinh, Studio, tín hiệu trực tiếp.
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang