Phần mềm kiểm soát tự động chương trình phát sóng
Model: Monitoring Software
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 15 ngày

Phần mềm giám sát sự vận hành của máy phát sóng chính thức, nếu máy phát sóng chính thức có sự cố thì phần mềm lập tức tác động vào hệ thống tự động phát sóng để đưa máy phát sóng dự phòng vào hoạt động. (Phải đi kèm phần mềm File Transfer & Automatic FailOver)
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang