Phần mềm tự động chuyển chương trình & vị trí lịch phát sóng
Model: FileTransfer Software
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 15 ngày

Phần mềm tự động chuyển chương trình & vị trí lịch phát sóng từ máy phát sóng chính sang máy phát sóng dự phòng
(Phải đi kèm với phần mềm MasterPlay Monitoring & Automatic FailOver)
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang