AVer Streaming Server hỗ trợ 4 HD hay 8 SD
Model: RS7160-4H
Giá bán: 314.160.000 VNĐ
Đặt hàng trước 30 ngày

+ Input interface: HDMI/Component/Composite/S-video
+ Input Signal: Support up to 4 channels of HDMI/Component and 4 channels of CVBS/S-video
+ IP Output with stream type:
    - TS over TCP/ UDP/ UDP Multicast/ RTP/ RTP
    - Multicast/ HTTP
    - HTTP Live Streaming (HLS)
    - RTP/ 3GP
    - FLV over HTTP
    - RTMP Publish (FMS v3.5.1)
    - RTSP
+ Video format - resolution: 96x96, 128x96, 176x144, 320X180, 320x240, 352x288, 480X270, 480x360, 640x360, 352x480, 480x480, 544x480,720x480, 640X360, 640x480, 352x576, 480x576, 544x576, 640x576, 704x576, 720x576,
1280x720,  1920x1080i, 1920x1080p
+ Audio format:
 Codec:AAC, MPEG Audio, MP3, AMR
 Sample rate: 8KHz~48KHz
 Data rate: 16~ 192 Kbps
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
Sản phẩm cùng hãng
Sản phẩm quan tâm
     
     
     Đầu trang