Card xem 3D bắt hình HD
Model: Aver3D Capture HD (H727new)
Giá bán: 3.331.000 VNĐ
Đặt hàng trước 30 ngày

1. Watch & Record Live 3DTV
2. Convert 2D Video to 3D
3. Capture 1080i HD Video via HDMI Connection
4. Worldwide Analog and DVB-T Digital TV
5. Real-time H.264 recording technology
6. Input: HDMI/ Component/ Composite/ S-video/ Stereo Audio (L/R)
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
Sản phẩm cùng hãng
Sản phẩm quan tâm
     
     
     Đầu trang